Toimintopainikkeet

Erilaiset metsänomistajat tarvitsevat erilaista neuvontaa

9.2.2017

PTT:n toteuttama ja Suomen Metsäsäätiön rahoittama tuore tutkimus Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä?, kertoo, että metsäomistajien aktiivisella ja heidän omat tarpeensa tunnistavalla neuvonnalla on mahdollista saada paljon aikaan.

Suomen yksityisen metsätalousmaan pinta-alasta noin 10% on hiljaisilla metsänomistajilla - Hiljaiset omistajat eroavat aktiivisista siinä, millaisia tavoitteita heillä on metsäomistuksen suhteen. Luonto- ja ympäristötavoitteet korostuvat, ja he myös usein välttivät avohakkuuta ja halusivat lisää tietoa eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista, kertoi Tutkimuksen tuloksia esitellyt PTT:n tutkija Emmi Haltia.

Puukaupan ja metsänhoidon aktivoimiseen tutkimus suosittelee useita erilaisia keinoja, koska metsänomistajatkin ovat hyvin monenlaisia. Kaikkien metsäasioiden hoitaminen - miten saadaan palveluita, teetetään metsänhoitotöitä tai haetaan tukia - pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Tämä vaatii neuvonnan ja tietojärjestelmien kehittämistä.

Monilla omistajilla yleinen rajoite metsänhoidon suhteen on metsäasioihin käytettävissä oleva aika. - Metsä on harvalle pääelinkeino, joten siihen liittyviä töitä tehdään kaiken muun ohessa. Siksi palveluiden vaivattomuus, helppo saatavuus ja asiakaskohtainen joustavuus ovat tärkeitä asioita, Haltia sanoi.

Metsäammattilaisille tehty kyselytutkimus osoittaa, että heidän toimintatapojaan voitaisiin kehittää ottamaan entistä paremmin huomioon hiljaisten omistajien palvelutarpeet muun muassa luontotavoitteisiin liittyen.

Tutkimus sisältää arvokasta tietoa metsäalan ammattilaisille metsänomistajien erilaisista tavoitteista ja toiveista. Hiljainen metsänomistaja ei välttämättä ole passiivinen, eikä aktiivinen metsänomistaja välttämättä hyödynnä metsiään taloudellisesti optimaalisesti. Aktiivistenkin metsänomistajien aktivoinnissa on paljon mahdollisuuksia.  Jokainen metsänomistaja ajattelee metsästä omalla tavallaan ja metsäammattilaisen tulisi pystyä esittämään juuri hänelle sopivia vaihtoehtoja metsän käyttöön ja hoitoon.

Metsänomistajien puheenvuoron pitänyt askolalainen metsänomistaja Toni Tuomala haastoi ammattilaiset olemaan yhteydessä metsänomistajiin ja tarjoamaan palveluita. - Tämän liki kymmenen vuoden aikana, jonka olen ollut metsänomistaja, vain yhden kerran minulle on soitettu jonkun metsäammattilaisen toimesta ja ehdotettu jotakin tehtäväksi metsässäni.

Ministeri Kimmo Tiilikainen muistutti, että jokainen metsänomistaja on kestävän kehityksen vartija omalla tilallaan. Tiilikainen myös totesi, että mitä isommalla osalla suomalaisista on aito kosketus metsään, sitä helpompi meidän on tehdä aktiivista metsäpolitiikkaa ja edistää biotaloutta.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
 
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.