Toimintopainikkeet

Tuotantoeläinten lannan poltto sallitaan ilman jätteenpolttolupaa


2.2.2017

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetusmuutos hyväksyttiin EU:ssa 17.1. Muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. MTK on ollut pitkään vaikuttamassa asian eteenpäin menoon sekä kansallisella että EU-tasolla. Hevosenlantaa koskien vaikuttamista on tehty merkittävästi myös yhdessä hevosalan keskeisten toimijoiden kanssa.

Vaikka polton vaatimukset lieventyvät, ne ovat jatkossakin melko tiukat, joten yksittäisille tiloille ja talleille lannan poltto energiaksi ei liene edelleenkään taloudellisesti lyhyellä aikavälillä kannattava vaihtoehto. Markkinoilta löytyy kuitenkin jo joitakin säädökset täyttäviä pieniä kattiloita. Biomassaa käyttäville kaukolämpölaitoksille säädösten muutos antaa mahdollisuuden samoin kuin hevoskeskittymien lantahuollon hoitamiselle ja lannan hyödyntämiselle energiaksi omiin toimintoihin.

Lannanpolttoa koskeva sivutuote- ja ympäristölainsäädäntö on tällä hetkellä osin päällekkäistä ja toimivaltaisia viranomaisia on useita. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö selvittävät yhdessä menettelyjä sekä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, joilla lannanpolton hyväksymismenettelyt saadaan mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. Nyt hyväksytty EU-asetuksen muutos astuu voimaan kevään 2017 aikana. Kotimaiseen lainsäädäntöön tarvittaviin muutostöihin on ryhdytty.

Edelleenkin tuotantoeläinten lanta, myös hevosenlanta pyritään ensisijaisesti hyödyntämään lannoitteena ja maanparannusaineena.

Hallitusohjelman kiertotalouden kärkihankkeen toimenpiteisiin kuuluvasta hevosenlannan hyötykäyttöhankkeesta löytyy tietoa: http://envitecpolis.fi/helmet/


Lisätietoja:
Hevosasiamies Maarit Hollmen, 050 599 5510


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
 
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.