Toimintopainikkeet

MTK:lta opas kuntien hankintojen, maankäytön ja rakentamisen tueksi

MTK:n kuntapäättäjäopas antaa kunnan valtuutetuille ja johtaville virkamiehille vinkkejä kuntien hankintoihin, maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä ympäristölupiin ja -suojelumääräyksiin.

Oppaan tavoite on, että kunnat osaisivat hankkia lähiruokaa, -energiaa ja -palveluja, edistää puurakentamista ja käsitellä maankäytön sekä rakentamisen lupia nykyistä joustavammin.

Oppaassa esitetään, että lähienergia, puurakentaminen ja lähipalveluiden käyttö sisällytetään kuntien hankintastrategioihin. Opas antaa vinkkejä siitä, miten kuntien julkisissa hankinnoissa voidaan hankintakriteereinä painottaa pelkän hinnan sijaan entistä enemmän tuotteiden ja palvelujen laatu- ja vastuullisuustekijöitä. Hinta ei välttämättä ole este lähellä tuotetun vaihtoehdon valinnalle.

Tiukka, asumista ja yrittämistä taajamiin keskittävä kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikka sekä joustamattomat rakennus- ja ympäristölupakäytännöt haittaavat yrittämistä maaseudulla. Opas tarjoaa kunnille tietoa, miten ne voivat hoitaa erilaiset maaseutuyrittäjyyden lupakäytännöt järkevästi ja joustavasti, kestävä kehitys huomioiden.

MTK muistuttaa, että kuntapäättäjillä on valtaa ja kunnan on otettava sille kuuluva valta. Viisaasti johdetussa kunnassa tiedostetaan, että oman kunnan yritykset luovat alueelleen työllisyyttä, veroeuroja ja kasvua.

MTK:n maataloustuottaja- ja metsänhoitoyhdistykset luovuttavat julkaisun kevään aikana jokaisen Suomen kunnan valtuutetuille ja johtaville virkamiehille osana järjestön yhdistysten teemavuoden toimintaa.


Lisää aiheesta palvelussamme

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 15.9.2015
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.