Toimintopainikkeet

Luomuviljelyyn siirtyminen

Tavanomaisesta tuotannosta ei siirrytä luomutuotantoon yhdessä yössä. Siirtymäajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin peltoja viljellään ja eläimiä kasvatetaan luonnonmukaisesti, mutta tuotteita ei saa vielä markkinoida luomuna.

Vasta kun peltoa on viljelty luonnonmukaisesti ja valvotusti vähintään kolme kasvukautta, voi sadon myydä luomuna. Kotieläintuotannossa siirtymävaiheen pituus määräytyy eläinlajin ja tuotantosuunnan mukaan. Esimerkiksi luomumunia munivalla siipikarjalla se on kuusi viikkoa ja lihantuotantoon käyttävällä nautakarjalla kolme neljäsosaa naudan elämästä.

Luomutuotantoa valvotaan huolella

Luonnonmukainen tuotanto on tarkasti valvottua ja säädeltyä. Luomutuotantoon siirtyvän viljelijän tulee hakea Eviran ylläpitämään tarkastusjärjestelmään.

Hakemukseen liitetään siirtymissuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ilmetä, miten viljely toteutetaan: suunnitelmassa kuvataan viiden vuoden viljelykierto, lannoitus ja peltojen perusparannukset sekä kasvinsuojelu. Eläintilalla suunnitelmaan kirjataan rehuntarvelaskelmat ja eläinten hoito.

Hakemuksen jättämisen jälkeen tilalla tehdään alkutarkastus. Alkutarkastuksessa tarkastetaan tilan olosuhteet, viljelyhistoria lohkoittain, luomuviljelyn edellytykset sekä tuotteiden käsittely ja varastointi.

Alkutarkastuksen jälkeen ELY-keskuksen maaseutuosasto päättää, hyväksytäänkö tila valvontajärjestelmään. Hyväksytty tila merkitään Eviran luomutuotannon rekisteriin.

Valvontajärjestelmän vuosittaisista tarkastuksista vastaavat Evira ja TE-keskukset. Tarkastuksessa varmistetaan, että viljely ja kotieläinten tuotanto tapahtuvat luonnonmukaisen tuotannon ohjeiden mukaisesti.

Luomutuottajille tarjolla tukea ja neuvoja

Luomutuki on ympäristötuen erityistuki ja se edellyttää sitoutumista ympäristötukijärjestelmään. Luomutuotantoon siirtyviä tiloja tuetaan erityisellä siirtymätuella. Luomutuen lisäksi viljelijöille maksetaan tila- (CAP), luonnonhaittakorvaus- (LFA), ympäristö- ja kansalliset tuet.

Luomutuen hakemuksen liitteiksi tarvitaan viljelyskartta, viljelykiertosuunnitelma ja sopimukseen haetut peruslohkot. Uusien viljelijöiden on osoitettava että pellot ovat heidän hallinnassaan koko sopimuskauden ajan ja että he kuuluvat Eviran valvontajärjestelmään.

Lisäksi uudet luomuviljelijät osoittavat ammattitaitonsa osallistumalla viisipäiväiselle luomuviljelyn peruskurssille. Kursseja järjestävät maaseutukeskukset ja maatalousoppilaitokset.

Alan kirjallisuudesta, ammattilehdistä ja internet-sivuilta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa ja neuvoja luomutuotantoon siirtymisestä.


Lisää aiheesta

Lisää aiheesta muualla

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Agronet

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.