Toimintopainikkeet

Tiedote 26.5: Navettarakentamisen kustannukset kuriin

Viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen maatilarakentamisen kustannukset ovat kasvaneet muun rakentamisen kustannuksia voimakkaammin. Juuri päättynyt Tyyppinavetta-hanke selvitti, mistä 10 prosentin kustannusero johtuu. Hintaa on nostanut muun muassa uusien navetoiden automatisointi ja eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvät vaatimukset. Suuria halleja ei myöskään rakenneta talkootyönä muiden maatilatöiden lomassa, vaan pitkäkestoiset rakennusprojektit vaativat alan ammattilaisten käyttämistä, muistutti Tyyppinavetta-hankkeen projektipäällikkö Ari Roininen hankkeen päätösseminaarissa 26.5.2014 Helsingin Säätytalolla.

Parresta pihattoon                                 

Navettarakennuksien kokoluokka on muuttunut. Sadoista neliöistä on siirrytty tuhansiin neliöihin. Maatilarakennuksissa perinteisesti käytetty puu on vaihtunut uusiin materiaaleihin. Samalla myös rakenteet ja rakenneratkaisut ovat muuttuneet. Suuret, pitkäkestoiset rakennusprojektit vaativat myös erilaista osaamista, projektin hallintaa.

– Uudet navetat ovat nykyisin hyvin pitkälle koneistettuja ja automatisoituja. Uusi tekniikka on lisännyt hintaa ja asettanut myös itse rakennukselle uusia, kustannuksia lisääviä haasteita, Roininen sanoo.

Roinisen mukaan kustannuksia ovat lisänneet myös eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvät vaatimukset. Hyvinvointitarpeet kohdistuvat monelta osin tilatarpeiden lisäämiseen kasvattaen navettarakennuksen pohjapinta-alaa.

Jokaisen lisäneliön verottomaksi hinnaksi voidaan laskea 500 €/m2. Myös tuetun rakentamisen tuen saannille asetetut erityisehdot ovat vaikuttaneet navetan hintaan rakennus- ja paloteknisten ja toiminnallisten vaatimusten kautta.

– Käytännössä tuki on kuitenkin välttämätön. Ilman tukea Suomeen ei nousisi kovinkaan monta uutta navettaa, Roininen huomauttaa. 

Uuden navetan suunnittelussa usein toiveet ja halut ohjaavat ratkaisun valinnassa yrityksen kannattavuuden jäädessä taka-alalle. Navetasta tehdään helposti turhan hienoja ja kalliita. Toiveita ja haluja ruokkivat lisäksi alalla toimivat rakennus-, rakenne-, kone- ja laitemyyjät. Yli-investointi vain harvoin lisää maidontuotantoa kannattavasti.

Mistä säästöä investointiin?

Yksittäisellä rakenneratkaisulla tai rakenneosalla voidaan vaikuttaa vain hyvin vähän navetan hintaan. Kustannussäästö saadaan useasta pienestä asiasta, hyvistä hankinnoista ja ammattimaisesti johdetusta rakennusprosessin läpiviemisestä.

– Tällaisia ovat mm. laadukkaat suunnitelmat, realistiset ja pitävät aikataulut, jatkuva kustannusten seuranta, kilpailutus, selkeät urakkarajat, kirjalliset sopimukset sekä alan ammattilaisten käyttö kaikissa toteutusvaiheissa. Ammattilaisten käytöstä on oltava valmis myös maksamaan. Säästö saadaan rakennuksen valmistumisesta ajallaan, Roininen muistuttaa.

Maatilarakentamisessa on mahdollisuuksia

Uudet, suuremmat navettarakennukset luovat myös mahdollisuuksia uusille toimijoille. Pienet, omistajavetoiset rakennusliikkeet osoittautuivat Tyyppinavetta-hankkeen aikana kaikkein parhaimmiksi. Lisätarvetta alueellisesti toimiville pienille ja keskisuurille maatilarakentamiseen erikoistuville rakennusliikkeille on olemassa. Yksi uusi nykyaikainen navettarakennusinvestointi luo noin 10.000 työtuntia, josta tilan lähialueelle jää vähintään 60-70 prosenttia. Navettarakentaminen on myös työvoimapoliittisesti merkittävä tekijä.

Lisätietoja: Ari Roininen, Tyyppinavetta-hankkeen projektipäällikkö, 040 7044 844

Tyyppinavettahankkeen loppuraportti: http://www.mtk.fi/maatalous/tyyppinavettahanke/tyyppinavetta_loppuraportti/fi_FI/tyyppinavetta_loppuraportti/


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 26.5.2014
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.