Toimintopainikkeet

Maaseutuyrittäjyys

Maaseutuyrittajyys_uusi.jpg

Vaikuttaminen veropolitiikkaan ja lomitukseen

  • Saimme hallitusohjelmaan linjaukset, jotka ovat maa- ja metsätalouden kannalta myönteisiä. Tällaisia linjauksia ovat tappioiden vähentämisoikeus ja yrittäjävähennys. Yrittäjävähennyksessä mukana olivat liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajat, verotusyhtymät sekä henkilöyhtiöt.
  • Vaikutimme siihen, että sukupolvenvaihdoksen perintöverotus esiintyy ohjelmassa kahteen kertaan ja yhteisöveron taso pidettiin kilpailukykyisenä.  Myös pääomatulon verotus pysyi ennallaan.
  • Toimestamme lomituksesta torjuttiin 15 milj. lisäsäästöt. Lisäksi vuoden 2015 saavutus lomituksen osalta oli säädös, jossa kaikille vuosilomana oikeutetuille turvattiin jatkossakin joustava mahdollisuus lomituspalveluiden käyttämiseen.
  • Osallistuimme maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain valmisteluun sekä lisäsimme kuntoutustarjontaa Virtaa farmarille- kuntoremonttikursseilla.

Hyvinvointipolitiikka

  • Kehitimme työelämäverkostoja ja työhyvinvointia olemalla mukana Työterveyslaitoksen toiminnassa ja Melan toiminnassa hallitus- ja valtuuskuntatyöskentelyn kautta.
  • Vaikutimme eläkeuudistukseen, jossa uudistuksen myötä uutena eläkelajina tuli työuraeläke.
  • Osallistuimme Työterveys ja maatalous Suomessa 2014 -tutkimukseen, johon haastateltiin pää- ja sivutoimisia maatalousyrittäjiä. Tutkimuksella haluttiin selvittää maatalousyrittäjien työhyvinvointiin, työterveyteen ja työoloihin liittyviä tekijöitä.
  • Vuoden 2015 aikana jatkoimme yhteistyötä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa, joka järjestää tuettua lomatoimintaa. 
  • Maaseudun tukihenkilöverkon toimintaa kehitimme ohjausryhmän jäsenenä. Tukihenkilöverkossa toimii vajaa parisataa aktiivista, vapaaehtoista auttajaa ympäri Suomea.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 7.4.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.