Toimintopainikkeet

Maatalous

Maatalous11.jpg

Peruna_rgb_res72_w460.jpg

Tehostunut viljamarkkinaedunvalvonta

 • Hallitusohjelman kirjattiin tavoittelemamme asiat maatalouden kannattavuuden parantamisesta, viranomaisten toimintatapojen uudistamisesta sekä uusia kustannuksia aiheuttavien säädösten ehkäisystä.
 • Nostimme markkinaedunvalvonnan kärkihankkeeksi viljaedunvalvonnan, jonka tarkoituksena on löytää suomalaiselle viljalle uusia markkinoita ja parantaa viljelijöiden markkinaosaamista.
 • Osallistuimme valmistelutyöhön sekä vientisopimusten markkinointiin, kun Polar Oats toimitti rehuvehnää EU-alueelle. Uusia markkinoita avautui Italiaan.
 • Vuoden 2015 aikana valmistelimme varastonkirjanpitotyökalun, joka auttaa viljelijää tekemään oikea-aikaiset viljakaupat.
 • Teimme esiselvitystä viljamarkkinapaikan luomisesta. Työkalulla tarjonta ja kysyntä saadaan kohtaamana entistä tehokkaammin.
 • Tuotimme jäsenillemme jäsenverkko Reppuun ajantasaista markkinatietoa tuoteryhmittäin. Lisäksi seurasimme tarkasti lannoitemarkkinoiden kehittymistä ja toteutimme ostokorivertailut.

Kuluttajatyö ja ruuan alkuperä

 • Osallistuimme työ- ja elinkeinoministeriön kilpailulakityöryhmään, jossa tärkein tehtävä on tuottajan aseman parantaminen. Lisäksi osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön työryhmään, jossa vaadimme ankaran vastuun lain säilyttämistä.
 • Viestimme medialle sekä kaikille sidosryhmille tietoa viljelijöiden osuudesta ruoan hinnasta. Pidimme vahvasti esillä alkuperätiedon merkitystä ja vaadimme toistuvasti, että julkisissa hankinnoissa on edellytettävä kansallisen lainsäädännön vaatimia toimintatapoja.
 • Herätimme myös ravintolat kertomaan ruoan alkuperästä. Vuoden 2015 painopisteenä olivat pikaruokaketjut, joilta vaadimme kotimaisten raaka-aineiden käytön lisäämistä.
 • Toimimme aktiivisesti, jotta maataloustuotteille syntyisi uusia myynti- ja markkinointikanavia.  Olimme mukana tekemässä suoramyyntiopasta Aitojamakuja.fi-sivustolle.
 • Osallistuimme REKO-lähiruokarenkaiden toimitaperiaatteiden ja – ohjeiden laadintaan ja välitimme tietoa renkaiden toiminnasta jäsenistöllemme.
 • Levitimme tietoa suomalaisesta ruuantuotannosta koululaisille Ruokavisan (ruokavisa.fi) ja Ruokakoulun kautta.

EU:n maatalouspolitiikan tehostaminen ja byrokratian purkutalkoot

 • Vaikutimme merkittävästi EU:n ohjelmakauden maatalouspolitiikan toimeenpanoon. Teimme kokousmateriaaleja, koulutusvideoita sekä tukilaskurin jäsenverkko Reppuun. Kävimme kouluttamassa alueellisissa koulutustilaisuuksissa.
 • Kevään 2015 aikana vaikutimme ympäristökorvaukseen liittyvän lainsäädännön soveltamiseen käytännön viljelyyn.
 • Syksyllä vaadimme ja saimme maataloudelle kriisitukea, niin valtion kuin EU:n maksamana.Esityksestämme kriisitukea ohjattiin maidontuotannon
  lisäksi sikataloudelle sekä velkaisille ja investoineille tiloille. Kriisituen määrä oli kuitenkin riittämätön maatalouden taloudellinen
  tilanne huomioiden.
 • Vaikutimme pysyvään nurmeen liittyviin linjauksiin sekä poliittisella että toimenpanotasolla. Asiaa käsiteltiin komisaari Hoganin kanssa sekä tämän jälkeen useissa EU:n ja kansallisten vaikuttajien tapaamisissa. Saimme vaatimaamme kriisitukea maidontuotannon lisäksi sikataloudelle sekä velkaisille ja investoineille tiloille.
 • Vuoden lopulla tekemämme vaikuttamisen seurauksena hallinto jätti soveltamatta EU:n tuotantopalkkioihin säädösten edellyttämiä
  valvontaseuraamuksia. Tämä turvasi tuotantopalkkioiden
  ensimmäisen erän maksun vuoden 2015 lopulla useammalle sadalle tilalle ja esti koko tuotantopalkkion menetyksen lähes kahdeltasadalta
  maatilalta.
 • Vaikutimme tukimaksatusaikatauluihin. Vaikka aikataulu heikkeni viimevuodesta, oli suoritus muihin EU-maihin verrattuna kohtalaisen hyvä.
 • Byrokratian karsinta saatiin hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Laadimme listan komissiolle ja ministeriölle karsittavista säädöksistä ja ehdotukset toimintatapojen kehityksestä. Kärkiteemoina maatalousbyrokratian karsinnassa olivat valvontaseuraamusten kohtuullistaminen, moninkertaisten ilmoitusten karsiminen, täydentävät ehdot ja viljelijälähtöinen toimeenpano.
 • Osallistuimme WTO:n 10:nnen ministerikokouksen neuvotteluihin.
 • Vaikutimme liikennetraktoreita koskevaan ajoneuvo- ja ajokorttilainsäädäntöön, johon saatiin eduskuntakäsittelyssä siirtymäsäännös maataloustraktoreille. Poikkeuksen ansiota maatilayrittäjät voivat ajaa traktoria vastaavalla ajokortilla kuin ennen lakimuutosta.

Eläinsuojelulain uudistaminen

 • Vaikutimme eläinsuojelu- ja eläinten hyvinvointipolitiikkaan osallistumalla eläinsuojelulain valmisteltuun ministeriön kokoamassa laajassa ohjausryhmässä. Ilman meitä uudistukseen vaikuttaisivat ainoastaan eläinsuojelujärjestöt.
 • Vaikutimme jäsenenä myös maa- ja metsätalousministeriön Tuotantoeläinten neuvottelukuntaan. Lisäksi osallistuimme aluehallintovirastojen järjestämiin keskustelutilaisuuksiin ja veimme kotieläintuottajien parannusehdotukset valvontaviranomaisille.
 • Osallistuimme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tuotantoeläinten hyvinvoinnista paneeleissa ja seminaareissa. Euroopan tasolla tarkkailimme myös aktiivisesti eläintautitilannetta erityisesti sikaruton leviämisen osalta.
 • Eläinlääkintähuollon osalta vaikutimme mikrobilääkkeiden käyttösuositusten päivittämiseen.
 • Kasvinsuojeluaineille haimme minor-use lupia ja koetoimintalupia avomaan vihanneksille ja muille erikoiskasveille. Vaikutimme aktiivisesti kasvinsuojelun ja kasvinterveyden erityiskysymyksiin niin Suomessa kuin myös Copan toimielimissä.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.5.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.