Toimintopainikkeet

Metsätalous

Metsa_uusi.jpg

Metsätalouden harjoittamisen edellytysten tehostaminen

 • Valtioneuvosto hyväksyi Kansallisen metsästrategian, jonka tarkoituksena on luoda kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja metsäalalle. Vaikutimme aktiivisesti siihen, että strategia ja hankkeet ovat perhemetsätalouden mukaiset.
 • Edistimme byrokratian purkamista toimittamalla maa- ja metsätalousministeriölle yksityiskohtaiset listat hallinnon keventämiseksi ja turhan byrokratian purkamiseksi.
 • Saatoimme kestävän metsätalouden rahoituslajin käyttöön mahdollisimman nopeasti komission hyväksynnän jälkeen. Vaikutimme tukiehtoihin niin, että tukijärjestelmä säilyi edelleen metsänomistajia kannustavana.

Puumarkkinoiden ja metsävaratietojen kehittäminen

 • Perustimme vuoden 2015 alusta Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen, joka toimii haltijana PEFC-metsäsertifikaateille. Järjestelyllä varmistimme, että sertifiointi on entistä kustannustehokkaampi ja kattavampi.
 • Puumarkkinoiden osalta tuotimme jäsentemme käyttöön ajantasaista markkinatietoa sekä lopputuotteista että kansainvälisistä ja kotimaisista puumarkkinoista. Puukauppojen tilastot tallensimme jäsenverkko Reppuun ja tuotimme medialle alueellisia puumarkkinakatsauksia.
 • Edistimme aktiivisesti uusia biotalousinvestointeja. Tästä esimerkkinä osakkuutemme Finnpulp-osakeyhtiössä ja sähköisessä puukauppapaikassa, Puukauppa Oy:ssa.
 • Osallistuimme puutavaran mittauksen kehittämiseen puutavaran mittauksen neuvottelukunnassa ja seurasimme säännöllisesti tehdasmittausten mittaustarkkuutta. Järjestimme puukaupallisia koulutustilaisuuksia puukauppaan sekä korjuun ja katkontaan liittyen.
 • Edistimme metsävaratietojen tehokkaampaa käyttöä osallistumalla metsätietojen tulevaisuuden käyttöä ohjaavan hankkeen Metsätieto2020-hankkeen toteutumisessa.

Monimuotoisuuden ja suojelun turvaaminen

 • Edesautoimme suden kannanhoidollisen metsästyksen jatkumista ja susien aiheuttamien vahinkojen minimoimista.
 • Vaikutimme soidensuojelun täydennysohjelman lopputulokseen. Ansiostamme Etelä-Suomen arvokkailla yksityismaiden suoalueilla suojelu toteutetaan työryhmän ehdotusten mukaan vapaaehtoisin keinoin.  Lisäksi osallistuimme ympäristöministeriön asettaman ELITE-työryhmään, jonka tehtävänä oli arvioida elinympäristöjen ennallistamistarve sekä toimenpiteiden priorisointi ja rahoitustarve.
 • Aloitimme lajisuojelun toimintaohjelman päivityksen, jossa maanomistajan oikeusturvan kannalta tärkeimmät seikat ovat mukana.
 • Kehitimme METSO-luonnonhoitoa metsänhoitoyhdistysten luonnonhoitoneuvontaan tähtäävällä TIKO-hankkeella.
 • Paransimme metsäalan yhteistyötä Suomen metsäyhdistyksen kanssa. Vaikutimme metsätalouden koulutustoimikuntaan ja tutkintotoimikuntaan. Suunnittelimme valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen metsäopiskelijoille AMK-konferenssin, jossa tarkoituksena oli esitellä MTK:n toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

EU:n metsäpolitiikkaan vaikuttaminen

 • Olimme mukana vaikuttamassa YK:n metsäfoorumin 11. istunnossa metsäfoorumin tulevaisuuslinjauksiin. Osallistuimme aktiivisesti EU:n uuden metsästrategian valmisteluun ja komission työryhmään, minkä tuloksena ILUC-direktiiviin ei tullut vaatimusta raaka-aineiden kaskadikäytöstä.
 • Vaikutimme metsätalouden todentamiskeinoja pohtineeseen työryhmään ja estimme kestävyyskysymyksen ulottumisen metsätalouteen.

Uusien edunvalvontamallien käyttöönotto

 • Tiivistimme yhteistyötämme metsänhoitoyhdistysten kanssa järjestämällä kuusi alueellista yhdistysten puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamista sekä Palvelutoimisto MhyP:n kanssa kaksi toiminnanjohtajatapaamista.
 • Osallistuimme metsänhoitoyhdistysten toiminnan ja palveluiden kehittämiseen alueellisten asiantuntijoiden, metsänomistajaketjun työryhmien MhyP:n kautta.
 • Järjestöuudistuksen mukaisesti metsäedunvalvonnan uusi toimintamalli aloitti vuoden 2015 alussa. Uudella toimintamallilla tehostimme edunvalvontaa metsävaliokuntien ja asiantuntijatiimien kautta.
 • Osallistuimme alueellisten metsäohjelmien valmisteluun. Kenttäpäälliköt vaikuttivat metsäohjelmien sisältöön painottamalla metsien täysimääräistä hyödyntämistä.
 • Osallistuimme amakuntakaavojen päivitysprosesseihin.
 • Solmimme Suomen Yhteismetsien kanssa keväällä 2015 yhteistyö- ja edunvalvontasopimuksen.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 24.3.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.