Toimintopainikkeet

Ympäristö ja maankäyttö

Maapolitiikkaan vaikuttaminen

 • Pitkäaikainen edunvalvontatyömme palkittiin, kun lunastuslain uudistamisen muutostarpeet on kirjattu oikeusministeriön säädöshankeluetteloon tälle vaalikaudelle.
 • Peräänkuulutimme hallitusohjelman linjauksia hajarakentamisen helpottamisesta ja ELY-keskusten neuvoa-antavasta roolista.
 • Päivitimme suositussopimuksen hevosreiteistä SLC:n ja Tieyhdistyksen kanssa.
 • Laadimme maakunnittaiset listaukset korjausvelkakohteista, joiden toteuttamisella pyritään hallitusohjelman mukaisesti maantieverkon korjausvelan kasvun kääntämiseksi laskuun.
 • Jatkoimme soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua tavoitteena vapaaehtoinen suojelu. Saimme läpi tavoitteemme suojelun toteuttamisesta yksityismailla vapaaehtoisuuden pohjalta. Myös lakisääteisen luonnonsuojeluohjelman valmistelusta luovuttiin tavoitteemme mukaisesti ja pohjoisin Suomi jätettiin suojelun ulkopuolelle.

Yhteistyötä ja vaikuttamista kotimaassa ja EU:ssa

 • Tuotimme materiaalia kasvien yhteyttämisestä ja roolista hiilenkierrättäjänä. Maan tuottavuuden merkitys metsissä ja pelloilla noteerattiin vahvasti Pariisin ilmastoneuvotteluissa, jossa olimme vahvasti esillä.
 • Osallistuimme lukuisiin maa- ja metsätalouden ympäristöpolitiikan tutkimushankkeiden ohjausryhmiin, joissa toimme esille elinkeinojemme näkökulmia. Käynnistimme mm. ravinnekuormituksen ja ympäristöpolitiikkaa tarkentavan hankkeen, "Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen", vesiensuojeluyhdistysten, ELY-keskuksen, Pyhäjärvi-instituutin ja SYKE:en kanssa.
 • Jatkoimme pohjoismaista yhteistyötä BFFE:n sihteeristönä ja osallistuimme AGRI-ryhmän seminaareihin, joissa käsiteltiin ravinnetaseita ja lannoitusta.
 • Copa-Copegan ympäristöryhmässä saimme viljelijöiden kantoja kuuluviin. Saimme todistettua lukuisissa komission tapaamisissa alamme haasteet ja tavoitteet.
 • Rakensimme ymmärrystä maaseutuelinkeinoista osana ekosysteemipalveluita ja esittelimme kestävän kehityksen sitoumustamme ”Yhdenvertaisen hyvinvoinnin puolesta”. Aiheesta viestittiin aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa.

Ympäristölainsäädännön uudistaminen

 • Vaikutimme ympäristölainsäädäntöön nitraattiasetuksen, pohjavesiasetuksen ja vesipuitedirektiivien kautta. Tavoittelemamme ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen parani huomattavasti viime vuodesta.
 • Vaikutimme vesienhoitotoimenpiteisiin ja toimme esille käytännön näkökulmaa ja kustannustehokkuutta.
 • Päästökattodirektiivin päivityksessä saimme ammoniakin päästövähennystavoitteen lasketuksia neljänneksellä.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 24.3.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.