Toimintopainikkeet

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 357 MTK-yhdistystä sekä 75 metsänhoitoyhdistystä. Maataloustuottajayhdistyksiin kuului vuoden 2015 lopussa 130 585 jäsentä ja 50 206 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 211 057.

MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Yhteismetsät ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on jäseniä noin 13 000.Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 27.1.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.