Toimintopainikkeet

Kansainvälinen toiminta

MTK:n on aktiivinen vaikuttaja kansainvälisillä maa- ja metsätalouteen liittyvillä foorumeilla. Merkittävänä osa toimintaa on aktiivinen läsnäolomme Brysselissä niin omalla toimistolla kuin NSF/CEPF:n toimistolla sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa.

Kansainvälisellä toiminnalla lisäämme omaa ja jäsentemme osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä prosesseista, vaikutamme meitä koskevien päätösten valmisteluun ja hoidamme yhteiskuntavastuutamme.

Yhteistyöverkoston päätoimijoita

COPA
Euroopan tuottajajärjestö COPA ja maatalousosuuskuntien järjestö COGECA keräävät yhteen EU-alueen tuottaja- ja osuuskuntavaikuttajat. Toimintatapa antaa MTK:lle hyvät tiedonhankinta- ja vaikutusväylät EU:n yhteisen politiikan valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteiset toimielimet myös parantavat mahdollisuuttamme löytää kumppaneita tärkeiden asioiden edunvalvontaan EU:ssa.

NBC
Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvoston NBC:n toiminnassa ovat mukana kaikki Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöt. Suomesta ovat mukana MTK, SLC ja Pellervo.

 


WFO

Kansainvälisen tuottajajärjestön IFAPin alasajon jälkeen kansainväliseksi yhteistyöelimeksi perustettiin 2011 maailman tuottajajärjestö, World Farmers’ Organisation. Järjestön päämaja on Roomassa. Järjestölle on lyhyen toimintahistorian aikana kertynyt jäseniä jo kaikilta mantereilta.

NSF
Pohjoismaisella metsänomistajajärjestöllä on Brysselissä yhteinen metsäedunvalvonnan koordinaattori. Aikaisemmin koordinaattori toimi LRF:n konttorissa, mutta uuden yhteistyön tiivistymisen kautta toimisto on nyt Euroopan metsänomistajaliiton CEPF:n konttorissa.

CEPF
Euroopan metsänomistajien liitto CEPF on vuonna 1996 Luxemburgiin perustettu voittoa tavoittelematon perhemetsänomistajien edunvalvontaorganisaatio. 2012 organisaation kotipaikaksi muutettiin Belgia. CEPF:n toimisto sijaitsee Brysselissä hallintokorttelissa, aivan EU-parlamentin vieressä.

IFFA
Kansainvälinen perhemetsänomistajien liitto IFFA (International Family Forestry Alliance) perustettiin 2002 kansallisten metsänomistajajärjestöjen epäviralliseksi yhteistyöverkostoksi. Toiminta virallistettiin 2006 ja järjestö rekisteröitiin. Järjestön tavoitteena on edistää perhemetsätaloutta ja metsien kestävää käyttöä sekä niiden kehitystä tukevia politiikkoja kansainvälisissä prosesseissa. IFFA korostaa toiminnassaan selkeiden ja turvattujen maanomistus- ja käyttöoikeuksien merkitystä, metsätalouden kannattavuutta, metsänomistajien omien järjestöjen roolia sekä kannustavien ja ohjaavien poliitikkojen tarvetta.

CEJA
EU:n nuorten viljelijöiden järjestön Cejan tehtävänä on valvoa nuorten maatilayrittäjien etua EU:n päätöksenteossa ja edistää toimia, joilla nuoria kannustetaan ryhtymään maatilayrittäjiksi.

AgriCord
Kehitysmaiden tuottaja- ja metsänomistajajärjestöjä vahvistavan AgriCordin toiminnassa MTK on ollut mukana vuodesta 2007. AgriCord on kehityshankkeita tekevien, viljelijäjärjestöjä lähellä olevien organisaatioiden verkosto. Suomen ulkoministeriö tukee AgriCordin ohjelmaa. Suomessa hanketyötä koordinoimaan perustettiin 2012 oma Agri-Agency, jolla on käynnissä toistakymmentä hanketta kuudessa Suomen pääyhteistyömaassa. Tuki ohjataan toimintaan, joka parantaa ruokaturvaa, lisää viljelijäperheiden ja metsänomistajien tuloja ja kehittää heidän järjestöjänsä. Huomiota kiinnitetään naisten asemaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

 


PEFC
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satoja tuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. MTK on aktiivisesti kehittämässä PEFC:n toimintaa.


Lisää aiheesta

Kehitysyhteistyöorganisaatio AgriCord

agricord.org

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 11.11.2015
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.