Toimintopainikkeet

Veropolitiikan tavoitteet

Veropolitiikalla tulee kannustaa yrittäjyyteen

 Varmistetaan ettei viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien verotus vaaranna em. alojen kilpailukykyä sisämarkkinoilla

Pidetään huolta, ettei Suomen maa- ja metsätalouden kilpailukykyä vaaranneta uusilla veromuodoilla. Kiinteistöveroa ei laajenneta matalatuottoiseen maa- ja metsätalousmaahan. Maa- ja metsätalouden tuotantorakennuksiin ei tule myöskään kohdistua kiinteistöveroa.Ei säädetä uusia yritystoimintaa, maa- ja metsätalouden kustannusrakennetta lisääviä ympäristö-, energia- yms. veroja.

On luotava turvallinen ja ennustettava ympäristö yrittäjille sekä maa ja metsätaloudenharjoittajille toimia ja investoida

Yleisesti voidaan todeta vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistuksen jälkeen, että vaikka järjestelmästä on kokemuksia vain muutamalta vuodelta, on se ollut toimiva. Hyvä verojärjestelmä on selkeä ja ennustettava. Jatkuva puuttuminen verojärjestelmään tai sen rakenteisiin tekee järjestelmästä epäennustettavan ja vaarantaa investointipäätöksiä.

Suurten yritysten veronkevennystä ei saa maksattaa maa- ja metsätaloudenharjoittajilla sekä pienillä yrityksillä

Verotuksen pitää kannustaa yrittäjyyteen. Suomalaista omistajuutta ja pääomien sijoittamista Suomeen tulee edistää. Nykyistä pääomatuloverokantaa ei pidä nostaa.Pääomatuloverokannan nostaminen kiristäisi maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä pienten yrittäjien verotusta. Maataloudenharjoittajien sekä elinkeinonharjoittajien pääomatulo-osuuden verotus sekä puun myyjän verotus kiristyisi ilman, että he saisivat hyödykseen yhteisöveroasteen kevennystä.Pääomatuloverokannan nostaminen kiristää mm. myös korko- ja vuokratulojen sekä luovutusvoittojen verotusta.

Varmistetaan ettei verotuksella vaaranneta  suomalaisen metsätalouden kilpailukykyä eikä puumarkkinoiden toimintaa

Metsätilarakennetta kehitetään mm. metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edistämällä. Perintö- ja lahjaverolain mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta laajennetaan koskemaan myös puhtaita metsätiloja Puumarkkinoiden toimintaa ei häiritä esim. nostamalla pääomatuloverokantaa. Puun myyntitulon verotuksessa metsävähennys saatetaan vastaamaan puuston todellista hankintamenoa. Metsävähennys ulotetaan kaikkiin metsiin.

 

 


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 30.10.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.