[site.textVersion.topLinks]

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är en fack- och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare

MTK har över 400 000 medlemmar i lokala föreningar för jordbruksproducenter och regionala skogsvårdsföreningen. Det som förenar alla yrken och näringsgrenar som vår medlemskår utövar är att de baserar sig på förnybara naturresurser och en hållbar och ekonomisk användning av dem.

14 förbund för jordbruksproducenter och 80 skogsvårdsföreningen påverkar och bedriver verksamhet på regional nivå. På svenskspråkiga områden verkar vår systerorganisation SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, som har ungefär 14 000 medlemmar.


Mer i ämnet

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

slc.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sidan uppdaterad: 5.2.2015