Toimintopainikkeet

Hankkeet

Maa- ja metsätalous ovat tärkeitä elinkeinoja monessa kehitysmaassa. Vaikka infrastruktuuri, työvälineet ja viljelytaidot ovat puutteellisia, moni pienviljelijä hankkii elantonsa maasta tai metsästä. Usein ongelmat ovat hyvin samantapaiset kuin Suomessa: kuinka sato saadaan korjattua ja varastoitua pilaantumatta, miten tuote saadaan markkinoille ja kuka määrää hinnan, joka jää tuottajalle.

FFD:n hankkeet voi jakaa maataloushankkeisiin, sekä metsätaloutta ja muita maaseudun elinkeinoja tukeviin hankkeisiin. Kaikissa hankkeissa tuetaan kehitysmaiden tuottajien järjestäytymistä, jotta köyhät pientuottajat saisivat paremmin äänensä kuuluville ja pystyisivät puolustamaan oikeuksiaan. Yleensä kaikissa hankkeissa on myös tuottajien elinkeinoja tukeva osa, jotta pientuottajien mahdollisuudet hankkia toimeentulonsa paranisivat.

Maataloushankkeet

FFD:llä on maataloushankkeita Tansaniassa, Etiopiassa, Mosambikissa ja Nicaraguassa.

Tansanian puutarhaliitto vahvistaa pientuottajien vihannestuotantoa Sansibarilla Suomen Puutarhanaisten avustuksella. Suurin osa tuoreista vihanneksista, joita tarjotaan saaren lukuisissa hotelleissa, tuodaan saaren ulkopuolelta. Joulukuussa 2013 alkaneen Suomen ulkoasianministeriön ja EU / IFAD:in yhteisesti rahoittaman hankkeen tarkoituksena on kehittää vihannesten laatua, niiden varastointia ja markkinointia. Näin parannetaan toimeentuloa ja pienviljelijöiden mahdollisuuksia hyötyä Sansibarin matkailusta. Lisää hankkeesta myös osiossa Lähiruokaa Sansibarilla.

Tansaniassa, Mbeyan ja Njomben alueilla, toteutetaan hanketta terveen siemenperunan viljelemiseksi. Pienviljelijöiden tauditon perunasato pienentää hävikkiä ja parantaa viljelijöiden ruokaturvaa.  Perunanviljelijät myös järjestäytyvät, jotta he pystyvät paremmin saamaan äänensä kuuluviin ja markkinoimaan perunoitaan.

Etiopiassa alkoi elokuussa 2013 kaksi hanketta Amharan osavaltiossa. Ensimmäisessä MTK Varsinais-Suomi tukee Kogan vihannes- ja hedelmäliiton toimintaa. Toisessa MTK Lammi-Tuulos avustaa Bahir Darin ja Deha Ansit meijereitä kehittämään toimintaansa ja parantamaan maidon laatua.

Mosambikissa FFD tukee osuuskuntajärjestö AKA:a, joka toimii Sambesian maakunnassa. AKA on 11 osuuskunnan muodostama toisen asteen osuuskunta, joka tavoittelee vahvempaa markkina-asemaa ja pyrkii tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia parempien viljelytekniikoiden käyttämiseen ja tehokkaampaan tuotannon suunnitteluun.

Nicaraguassa alkoi vuoden 2016 lopulla hanke, jossa tuetaan ilmastokestävien villjelymenetelmien edistämistä maan pohjoisosien kuivilla alueilla jotka ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat COOSMUDESOM ja COMJERUMA - osuuskunnat. Tavoitteena on kehittää ilmastokestäviä arvoketjuja ja lisätä ilmastokestävien viljelytekniikoiden omaksumista.

Metsähankkeet

Metsähankkeita on meneillään Etiopiassa, Tansaniassa, Nepalissa ja Vietnamissa.

Etiopiassa, Amharan osavaltiossa MTK Varsinais-Suomi tukee Zenbaban hunajaliiton osuuskuntia paalukaupan aloittamisessa. Paaluilla on iso kysyntä Amharan alueen lisäksi myös Sudanissa, mutta välimiehet vievät tällä hetkellä suurimmat voitot kaupasta. Hankkeen tarkoituksena on avustaa uusien metsäosuuskuntien perustamista ja vahvistaa näiden neuvottelutaitoja puukaupassa.

Tansaniassa, Njomben maakunnassa, Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys tukee paikallista puunkasvattajayhdistystä Matembwessä. Yhdistys parantaa toimintaansa, jäsenten tietoutta kestävästä metsänhoidosta ja heidän kykyään neuvotella puulle parempi hinta ostajien kanssa. Lisäksi yhdistys kehittää muita tulolähteitä odottaen puiden kasvamista sekä metsäpalojen ehkäisyä.

Vietnamissa metsäosuuskunnat kehittävät toimintaansa Thue Thie Huen ja Quang Trin maakunnissa jo kolmatta vuotta Savotta metsänhoitoyhdistyksen tuella. Pyrkimyksenä on parantaa kasvatetun puun laatua ja ottaa asteittaisesti käyttöön ryhmäsertifiointijärjestelmä, jotta puutavara voitaisiin myydä vietnamilaisille huonekalutehtaille. Lisää hankkeesta myös osiossa kestävää metsänhoitoa Vietnamissa.

Samantyyppistä toimintaa Savotta MHY on tukenut myös Nepalissa, Dangin maakunnassa. Tällä hetkellä hankkeelle kaavaillaan jatkoa seuraavalle kahdelle vuodelle.  

Metsähankkeiden kumppanit viidestä eri maasta vierailivat syyskuun 2014 alussa Suomessa. Noin viikon kestäneellä opintomatkallaan kumppanit tutustuivat suomalaiseen metsäsektoriin eri näkökulmien kautta, muun muassa tutustumalla metsänhoitoyhdistysten, osuuskuntien ja tuottajajärjestön toimintaan Suomessa. Tämän lisäksi ryhmä vieraili metsäalan yrityksissä, kuten taimitarhalla, voimalaitoksessa ja paperitehtaalla. Nämä kokemukset herättivät runsaasti ajatuksia, joita eri maista Suomeen kokoontuneet kumppanit pystyivät jakamaan keskenään ja FFD:n henkilökunnan kanssa.

Muita elinkeinoja tukevat hankkeet

Suomen kalankasvattajien liitto tukee naisten kalankasvatusta Chitwanin maakunnassa, Nepalissa.  Yhteistyötä on jatkettu uudella hankkeella, joka kestää vuoden 2015 kesään asti. Kalankasvatus on selvästi parantanut mukana olleiden kotitalouksien ruokaturvaa, perheiden tulotasoa ja naisten osallistumismahdollisuuksia. Lisää hankkeesta myös osiossa Ruokaturvaa ja tasa-arvoa Nepalissa.


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 10.1.2017
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.