Toimintopainikkeet

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)


FFD perustettiin 2012 jatkamaan MTK:n aloittamaa kummitoimintaa  kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjen kanssa. MTK:n mukana yhdistystä perustamassa olivat SLC, Pellervo-Seura sekä ProAgria keskusten liitto. Tällä toiminnalla järjestöt osallistuvat solidaarisuustyöhön kehittyvien maiden tuottajien tukena, jotta maailman ruokaturvan ja ruoantuotannon tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

Kaikki hankkeet ovat osa AgriCord-verkoston ohjelmaa Farmers Fighting Poverty. Hankkeet tukevat tuottajien järjestäytymistä, heidän verkostoitumistaan ja poliittista edunvalvontaa. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden ja muita maaseudun elinkeinoja, jotta pientuottajat voisivat parantaa toimeentuloaan. Vastaanottajina voivat olla paikalliset tuottajayhdistykset, metsänhoitoyhdistykset tai osuuskunnat.

Hanketoiminta keskittyy erityisesti Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pitkäaikaisiin kumppanimaihin. Tällä hetkellä aktiivisia hankkeita on Etiopiassa, Tansaniassa, Mosambikissa, Nepalissa, Vietnamissa ja Nicaraguassa.

Suomesta kummitoiminnassa mukana on useita MTK:n aluetason yhdistyksiä, metsänhoitoyhdistyksiä, maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä. Suomalaiset alan osaajat neuvovat ja seuraavat kollegojensa työtä ruohojuuritasolla. Aktiiviset kummit vetävät mukaansa muitakin toiminnasta kiinnostuneita ja pitävät kiinteästi yhteyttä kumppaneihinsa.

Suurin osa hankerahoituksesta tulee Suomen ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestövaroista.Kaksi hankettamme Etiopiassa ja Tansaniassa saavat rahoitusta Euroopan komissiolta IFAD:in teknisellä tuella. Lisäksi Vietnamin hankkeessamme on Hollannin ulkoasianministeriön hankerahoitusta. Hanketasolla pyrimme myös toimimaan yhteistyössä Suomen kahdenvälisten hankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen, muiden AgriCordin jäsenyhdistysten sekä muiden instituutioiden kanssa, kuten MTT, SYKE ja Metsä-Tapio.

Lisätietoja toiminnasta voi pyytää FFD:n ohjelmakoordinaattorilta, Tiina Huviolta  tiina.huvio@ffd.fi.


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 30.1.2017
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.