Toimintopainikkeet

Kummitoiminta

FFD:n koordinoimat kummihankkeet tukevat demokraattista, ruohonjuuritason toimintaa kehitysmaiden elinkeinonharjoittajien järjestäytymiseksi. Hankkeet täydentävät Suomen kahdenvälisiä kehitysyhteistyöhankkeita ja vahvistavat suomalaisten kontakteja erityisesti Suomen pitkäaikaisissa kumppanimaissa.

Hankesuunnitelma määrittelee aktiviteetit ”Farmers Fighting Poverty” -ohjelman neljää työalueelta: (i) yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja demokraattisen osallistumisen vahvistaminen; (ii) verkostoituminen muiden instituutioiden kanssa; (iii) edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä (iv) elinkeinojen kehittäminen tuottavuuden ja tulojen lisäämiseksi.

Suomalainen kummiyhdistys tukee kehitysmaan yhdistyksen kehittämistä. Paikallinen kehitysmaan yhdistys vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, ja kummiyhdistys seuraa toimintaa pääasiassa Suomesta käsin. Seuranta tapahtuu hankesuunnitelman ja  ja raportoinnin kautta, mikä yleensä tehdään joka vuosineljännes.

Kummituki on tärkeä osa FFD:n toimintamallia. Kummit tuovat hankkeisiin oman osaamisensa  alansa asiantuntijoita Suomessa ja helpottavat käytännönläheisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä.  Ehkä tätäkin tärkeämpää on kummin toimiminen kumppanina ja mentorina. Kumppanuudella päästään helpommin yli ongelmista ja saavutetaan yhdessä sovitut tavoitteet.

Suomessa kummeina toimivat esimerkiksi MTK:n tai SLC:n alueorganisaatiot, metsänhoitoyhdistykset tai osuuskunnat. Kummeihin kuuluu esimerkiksi metsänhoidon, puukaupan, perunantuotannon, kalankasvatuksen ja puutarhaviljelyn asiantuntijoita.

FFD etsii vapaaehtoisia ja motivoituneita kummeja mukaan toimintaansa.

Ota yhteyttä: tiina.huvio@ffd.fi

FFD:n facebook sivulla on ajankohtaisia kuulumisia hankkeista ja kummeilta.


Lisää aiheesta

Kummiblogi


Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä


​FFD:n Facebook-sivu

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 31.10.2014
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.