Toimintopainikkeet

Ammoniakin päästövähennystavoitteet

Komission ilmanlaatupaketin päästökattodirektiiviehdotus (NEC) sisältää ammoniakkipäästöjen 2020 vähennystavoitteet, jotka on otettu suoraan YK-sopimuksen tavoitteista. Suomen päästövähennystavoitteet poikkeavat suuresti muiden maiden jäsenmaiden tavoitteista.

Epäkohta vaikuttaa erityisesti maatalouden toimintaedellytyksiin ja etenkin karjatalouteen, sillä ammoniakkia haihtuu lähinnä lannasta. Vaikka Suomen luonnonolosuhteet hillitsevät ammoniakin haihtumista (viileys, maaperän happamuus), Suomelle asetettu NH3-päästöjen vähennystavoite on 20 % vuoden 2005 tasosta. EU:n keskiarvo on 6 %.  

EU:n keskiarvotavoitteeseen verrattuna yli kolminkertainen päästövähennystarve on Suomelle kohtuuton yhdenvertaisuuden ja sisämarkkinoiden pelisääntöjen lähtökohdista sekä luonnontieteellisen realismin ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Vuoden 2020 tavoite on peräisin ns. Göteborgin pöytäkirjasta, joka on osa vuonna 2012 päivitettyä YK:n kansainvälistä sopimusta. Nyt tätä YK-sopimuksen tavoitetta viedään EU-lainsäädäntöön. Vaillinaisin tiedoin päivitetty Göteborgin pöytäkirja ei voi toimia direktiivipäivityksen pohjana ja asettaa jäsenmaita epätasa-arvoiseen asemaan.

Suomelle realismia olisi 10 %:n vähennystavoite, joka vastaa Göteborgin pöytäkirjan päivityksessä käydyn äänestyksen toista vaihtoehtoa (11 %). Nykyisellä lainsäädännöllä ja uudistuvalla teknologialla pääsemme 10 % vähennykseen vuoteen 2030 mennessä. Tasapuolisuuden ja ilman puhtautemme nimissä 2020-tavoitteeksi on riitettävä EU:n keskiarvotavoite
6 % vuodelle 2020.

Suomessa lanta sijoitetaan tai mullataan yhä tehokkaammin (uusi ns. nitraattiasetus) ja lanta varastoidaan viileissä oloissa. Valkuaisrehuruokinnan mahdollisuudet vähentää lannan typpipitoisuutta nähdään tutkijoiden keskuudessa hyvin ristiriitaisena, eikä niitä siksi voida ottaa huomioon päästövähennyksistä päätettäessä.

Ympäristöneuvoston puheenjohtajan kesäkuun 2015 lopun kompromissiehdotus sisältää 20 prosentin tavoitteen vuodelle 2020 ja 15 prosentin tavoitteen vuodelle 2030.  Eli käytännössä päästö saa kasvaa 2030 jälkeen. Tämä ei voi olla tarkoitus.

Suomelle ammoniakin päästövähennykset on saavutettavissa, jos 2020-tavoite on 6 % ja 2030-tavoite 10 %. 


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 10.7.2015
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.