Toimintopainikkeet

Nitraattiasetus

Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuojelulain nojalla asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Nitraattiasetuksen noudattaminen on sekä pakollista että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä. Osa asetuksen pykälistä on myös täydentävien ehtojen osana.

Asetus on voimassa koko Suomessa sellaisenaan. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja riippumatta siitä, onko tilalla esimerkiksi kotieläintuotantoon ympäristölupaa tai onko tila tehnyt ympäristökorvaussitoumuksen.

Asetuksella säädellään mm. kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

1.4.2015 voimaan tulleen asetuksen säädökset poikkevat merkittävästi tätä ennen noudatetun asetuksen säädöksistä, joten niihin on syytä tutustua.

Asetusta on päivitetty tämän jälkeen jo kolmesti. Viimeisimmät muutokset ovat tulleet voimaan 16.10.2015.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.6.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.