Toimintopainikkeet

Maankäytön sopimusmallit

MTK:n on solminut eri tahojen kanssa useita suositussopimuksia siitä, miten johtoalueiden, teiden ja ulkoilureittien rakentaminen ja käyttöoikeudet korvataan maanomistajalle ja mihin osapuolet näissä tapauksissa sitoutuvat.

Suositussopimuksen avulla maanomistajalla on mahdollisuus saada korvaus esimerkiksi vahingosta, joka kiinteistölle aiheutuu kaapelin kaivamisesta. Jos kunnan rakennuslautakunta päättää sijoittaa kaapelin maanomistajan maalle, lautakunnan päätös ei sisällä vahingonkorvauspäätöstä.

Toimiessaan suositussopimusten mukaan maanomistaja saa oikeudenmukaisen korvauksen kiinteistölle aiheutuvasta vahingosta. 

MTK on tehnyt suositussopimukset seuraavista asioista. Metsästysvuokrasopimus on saatavana tältä sivulta, muut sopimukset avautuvat jäsenverkko Repussa.

Metsästysvuokrasopimus

Maanomistajat ja metsästäjät sopivat 30.8.2011 uudesta metsästysvuokrasopimus-mallista. 

 

Pellonvuokrasopimus

 
 

Tuulivoimala

MTK:n johtokunta hyväksyi 20.4.2010 sopimusmallit  tuulivoimalapaikan tutkimista, tuulivoimalan rakentamista sekä tuulivoimaloiden vaikutusalueita varten.

 

 

Voimajohtoalueiden ennakkohaltuunotto

Sopimus voimajohtolinjoja koskevasta ennakkohaltuunotosta. Sopijoina Fingrid ja MTK.

 

Maahan kaivettavat johdot

Sopimusehdot, -lomake ja vuonna 1984 voimaan tulleet korvausperusteet. Sopijoina MTK, SLC ja Suomen Kuntaliitto.

 

Ulkoilureitit

Sopimusehdot, korvausperusteet ja sopimuslomake. Sopijoina MTK, SLC ja Suomen Kuntaliitto.

 

Moottorikelkkailureitit

Moottorikelkkailureittejä koskeva suositus on uusittu 1.5.2000. Suosituksen on antanut MTK.

 

Hevosurheilureitit

MTK:n, SLC:n ja Suomen Tieyhdistyksen tekemä suositus hevosurheilureittien perustamisesta.

 

Puolustusvoimien tarpeet

Puolustusvoimien tarvitsemien ajoneuvourien, harjoittelualueiden ja suoja-alueiden perustaminen. Uudet suositukset tulivat voimaan 1.7.2000. Sopijoina puolustusministeriö, MTK ja SLC.

 

Yksityistien käyttömaksu

Suositus yksityistien käyttömaksusta. Sopijaosapuolina Fingrid, MTK ja SLC.

 

Turvesuon vuokrasopimus

MTK on neuvotellut turvesuon vuokrasuositussopimuksen.

 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 13.1.2014
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.