Toimintopainikkeet

Jokamiehenoikeus antaa mahdollisuuden nauttia luonnosta

Jokamiehenoikeus tarkoittaa jokaisen kansalaisen mahdollisuutta nauttia luonnosta muun muassa marjastaen ja sienestäen siitä riippumatta, kuka alueen omistaa. Maanomistajat tarjoavat tämän mahdollisuuden korvauksetta kaikkien käyttöön. Jokamiehenoikeudella on kaksi perusedellytystä: sen tulee olla tilapäistä tai satunnaista eikä oikeuden käyttämisestä ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa.

Jokamiehenoikeus on ns. väistyvä oikeus. Sen perusteella ei voi vaatia maanomistajaa rajoittamaan lainmukaista toimintaa kuten hakkuita ja metsänhoitotöitä metsissä.  Jos maanomistaja ottaa jonkin alueen erityiseen käyttöön, jokamiehenoikeuden käyttömahdollisuus väistyy. Erityinen käyttö metsäalueilla tarkoittaa esimerkiksi hakkuualueita ja niille istutettavia taimikoita. Jokamiehenoikeuden nojalla ei liioin voi harjoittaa liiketoimintaa toisen maalla ilman maanomistajan suostumusta.


Lisää aiheesta

Ympäristöministeriön Jokamiehenoikeudet-esite

ymparisto.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 2.2.2017
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.