Toimintopainikkeet

Ravinteiden käyttö ja maan kasvukunnon hoito

Kierrätys tai ravinnerajat eivät ratkaise vesien tilaa – Ratkaisevaa on miten ravinteita käytetään ja maan kasvukuntoa hoidetaan:  

1. Kasvit ottavat ravinteet maanesteestä ioneina, jotka vapautuvat orgaanisista ja epäorgaanisista lähteistä. Kasville välttämättömiksi ravinteiksi lasketaan 16 alkuainetta, jotka eivät ole korvattavissa. Ravinteiden käyttö määräytyy heikoimman kasvutekijän mukaan. 

2. Juuret eivät tunnista mistä ravinneionit ovat peräisin, mutta tarvitsevat eri ravinteita oikeassa suhteessa aktiivisen kasvun aikaan. Oikea ajoitus ja tasapuolinen ravinteiden saanti on a ja o saada ravinteet perille kasviin. Esimerkiksi fosforin niukkuus lisää siten typen huuhtoutumista.  

3. Ravinteiden otto vaatii juurihengitystä eli happea. Tämä tarkoittaa maan rakenteen hoitoa eli liiallisen muokkauksen ja tiivistämisen välttämistä sekä riittävää ojitusta ja maan multavuudesta huolehtimasta, kalkitus mukaan lukien. Esimerkiksi märissä oloissa kasvi tarvitsee enemmän fosforia, samoin kylmissä oloissa. 

4. Resurssitehokkuuden ja vesien suojelun kannalta on oleellista saada ravinteet perille kasviin ja pitää passiivisemman ravinteiden oton aikana ravinteet maassa. Tämä tarkoittaa eroosion torjuntaa. Niukkaliukoiset ravinteet voivat päätyä vesistöön eroosiossa. 

5. Mitä enemmän maassa on ravinteita sitä helpommin siitä vapautuu ravinteita huuhtoutuvaan muotoon. Maan ravinnevarantojen vapautuminen ei ole lineaarista kuten huuhtoutumismallit olettavat. Tämä on johtanut maassamme peltojen ravinnetilan tarpeettomaan köyhdyttämiseen. 

6. Orgaanisia lähteitä ja niiden ravinteiden vapautumista on haasteellisempaa hallita kuin helppoliukoisten epäorgaanisten, koska vapautuminen on enemmän riippuvaista maan mikrobiologiasta. Etenkin typen hallinta vaatii esimerkiksi kerääjäkasveja.  

7. Kierrätysravinteiden on oltava vapaita haitta-aineista. Puhdas maaperä on valttimme, jota emme saa kierrätyksen nimissä menettää. 

8. Kaikkien ravinnelähteiden ravinteiden, myös kierrätysravinteiden, tulee olla kasveille käyttökelpoisessa muodossa ja lannoitteiden sopia moderniin lannoitusteknologiaan

9. Lannoittamisen tehokkuudessa oleellista on lannoitteen oikea määrä, ajoitus, paikka (sijoituslannoitus), jotka kaikki vaativat tarkkaa maaperän ravinteisuuden sekä sadon seurantaa ja monipuolisten viljelymenetelmien soveltamista. 

10. Ravinnemäärä perustuttava ravinnetaelaskelmiin siten että maa säilyy tuottavana. Esimerkiksi fosforin on pysyttävä tasolla tyydyttävä-hyvä. 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 19.8.2015
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.