Toimintopainikkeet

Kehittämisen perustana rahoituksen hankkiminen

MTK auttaa jäseniään löytämään rahoituspalveluja investointeihin ja kehittämiseen. 

MTK on vuosien kuluessa tehnyt määrätietoisesti työtä, jotta maaseutuyrityksillä on käytettävissään rahoituspalveluja yritystoiminnan investointeihin ja kehittämiseen.

Pääosa rahoituksesta on toistaiseksi tullut maaseudulle maa- ja metsätalousministeriöstä. Tulevaisuudessa, kun alkutuotantoon perustuva maaseudun yritystoiminta monipuolistuu, tulee usean ministeriön osallistua maaseudun yritystoiminnan rahoittamiseen.

MTK on korostanut, että maaseutuyritysten tukien tason tulee säilyä ja että maaseutuyrittäjyyden tukeminen otetaan mukaan kaikkiin alueellisiin ja kansallisiin EU-osarahoitteisiin maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelmiin.

Yritystukea maatalouden monialaistamiseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 tukee maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Tuki kannustaa viljelijäperheitä harjoittamaan maatilatalouden ohella myös muuta yritystoimintaa ja samalla säilyttämään ja lisäämään työpaikkoja maaseudulla.

Toimenpiteeseen kuuluvat yritysten ja yritysryhmien investointi- ja kehittämistuet sekä elinkeinojen kehittämishankkeet. Niillä monipuolistetaan perinteistä maataloustuotantoa. Tukea myönnetään mm. palveluihin, käsiteollisuuteen ja maatilalla valmistettujen tuotteiden markkinointiin.

Yritys- ja hanketuet

Maatilayrittäjä tai mikroyritys, joka sijaitsee maaseutumaisella alueella voi hakea tukea:

1. Toimintaedellytysten selvittämiseen (ennen yritystoiminnan aloittamista tehtävä kartoitus markkinoista, kilpailijoista ja asiakkaista)

2. Yrityksen kehittämiseen (esimerkiksi asiantuntija-avun tai koulutuksen ostamiseen)

3. Investointeihin (esimerkiksi yrityksen toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden ostamiseen tai erilaisiin muutos- ja parannustöihin)

4. Ensimmäisten työntekijöiden palkkakustannuksiin

Maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja tuotantomahdollisuuksien kehittämishankkeisiin on mahdollista saada rahoitusta. Elinkeinojen kehittämishankkeiden avulla luodaan pohjaa, tehdään selvitystyötä sekä valmentaudutaan tulevaisuuden muutoksiin muun muassa kehittämällä maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä.  

Lisätietoa ja tarvittavat hakulomakkeet:

Maaseutuvirasto

 

 

Maaseudun oma verkko maaseutu.fi


Lisää aiheesta muualla 


TEM toimialapalvelu

 

 
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.