Toimintopainikkeet

Hyvinvointi työssä on yrittäjyyden perusedellytys

Yrittäjien henkinen ja fyysinen hyvinvointi, työhyvinvointi ja oikeudenmukainen sosiaaliturva ovat MTK:n keskeisiä tavoitteita.

MTK vaikuttaa työssä hyvinvointia tukevien lakisääteisiä järjestelmiä - kuten lomituspalveluja, työterveyshuoltoa ja työkykyä ylläpitävää kuntoutusta - koskeviin tavoitteisiin. MTK tekee yhteistyötä valtionhallinnon, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), Työterveyslaitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteemme on, että yrittäjien työhyvinvointi paranee ja sosiaaliturva on kattava eri elämäntilanteissa.

Toimeentuloa eri elämäntilanteissa turvaavat muun muassa eläke-, tapaturma- ja sairausvakuutusjärjestelmät. MTK huolehtii siitä, että maaseudun yrittäjien eläkkeiden ja päivärahojen kattavuutta ja tasoa kehitetään ja että vakuutusmaksut pysyvät kohtuullisena.     

Keskusliitto vaikuttaa lainsäädännön ja valtionrahoitusosuuden kehittämiseen ja palvelujärjestelmien rakenteisiin. Tuottajaliittojen ja -yhdistysten panos on puolestaan olennainen palvelujen toimivuuden turvaamisessa.

Lomitus ja työterveydenhuolto

MTK valvoo, että maaseudun elinkeinoissa sosiaaliturva on järjestetty tasavertaisesti muuhun yhteiskuntaan verrattuna. 

Vuosilomaan on oikeutettu päätoiminen maaseutuyrittäjä, jonka harjoittama kotieläintuotanto käsittää vuosiloman pitämisajankohtana vähintään neljä kotieläinyksikköä.

Vuoden 2011 alusta määrittelyä muutettiin hevosten osalta niin, että kaksi hevosta muodostaa yhden kotieläinyksikön. Hevostaloutta harjoittava maatalousyrittäjä saa nyt vuosilomaa, jos tilalla on vähintään kahdeksan hevosta. Aikaisemmin yhteen kotieläinyksikköön mahtui kolme hevosta ja vuosilomaa sai vain, jos hevosia oli vähintään 12. Muutos toi noin 200 uutta yrittäjää lomituspalvelujen piiriin.

Turkistuottajien lomituspalvelulaki (LTL) tuli voimaan 1.1.2010. LTL:n mukaan YEL-vakuutetut ja EVL-piiriin kuuluvat ammattimaiset turkistuottajat, joilla eläinten minimimäärä on vähintään 120 siitoskettua tai siitostarkoituksessa pidettävää suomensupea tai 240 muuta siitostarkoituksessa pidettävää turkiseläintä.

Lisää aiheesta muualla 

Kansaneläkelaitos

 

Työturvallisuuskeskus TTK

  

Työterveyslaitos

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

 
 

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 13.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.