Toimintopainikkeet

Energiayrittäjyydellä on mahdollisuuksia

Uusiutuvan vihreän energian tuotanto on vastaus ilmastonmuutokseen, ja samalla myös valtava mahdollisuus maaseudun yritystoiminnalle. Suomen uusiutuvat energiavarat sijaitsevat lähes kokonaan maaseudulla.

MTK:n tavoitteena on nostaa vuoteen 2020 mennessä bioenergian osuus energian kulutuksesta 38 %:iin. Tavoitteen saavuttamisessa puun energiakäytön lisääminen on keskeistä, mutta myös turpeella, biokaasulla ja peltobiomassoilla on tärkeä merkitys.

Toteutuessaan tavoite auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta, lisää energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä luo pohjaa innovatiiviselle bioenergia-alan vientiosaamiselle. Alan yritystoiminta luo 10 000 -15 000 lisätyöpaikkaa koko tuotantoketjussa. Aluetaloudellisesti bioenergialla on maaseudulle suuri merkitys.

Lämpöyrittäjyys on kestävää maaseudun yritystoimintaa. Nykyään Suomessa on jo noin 350 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Tyypillisesti yrittäjä hankkii puupolttoaineen omista ja lähiseudun metsistä sekä lähialueen sahoilta. Lämpöyrittäjätoiminnassa osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yrittäjärenkaiden osuus on selvästi suurempi kuin muissa metsäalan yrittäjäryhmissä.

Energiayrittäjyyden toimialoja ovat: 

  • Kiinteän polttoaineen tuotanto (klapit, pelletit, hake)
  • Peltobiomassan tuotanto (olki ja ruokohelpi
  • Energiapuun korjuu
  • Lämpöyrittäjyys
  • Biokaasun tuotanto
  • Biodieselin tuotanto
  • Etanolin tuotanto
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.