Toimintopainikkeet

Maaseudulla on mahdollisuuksia yrittää

Maaseudun pienyritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: perustuotantotiloihin, monialaisiin tiloihin ja muihin maaseudun pienyrityksiin. Perustuotantotiloilla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Monialaisilla tiloilla harjoitetaan maa- ja metsätalouden lisäksi myös muun toimialan yritystoimintaa. Muita maaseutuyrityksiä ovat puolestaan maaseudulla sijaitsevat pienyritykset, joilla ei ole maatilakytkentää.

Yhteensä maaseudulla arvioitiin vuonna 2010 olevan runsaat 140 300 pienyritystä, joista kolmasosa oli perustuotantotiloja, 14 % monialaisia tiloja ja 53 % muita pienyrityksiä.

MTK:n strategisena tavoitteena on tukea maaseudulla yrittämällä menestymistä. Maaseudulla jo olevien yritysmahdollisuuksien edunvalvonnan lisäksi olemme mukana etsimässä uusia mahdollisuuksia menestyä. Monialaisuus, kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat entistä paremmin hyödynnettävissä olevia mahdollisuuksia.

Uutta yritystoimintaa ja innovaatioihin perustuvien uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma pyrkii parantamaan maatalous- ja luonnontuotteita jalostavien pk-yritysten kilpailukykyä, kehittää puuenergian ja muiden uusiutuvien bioenergiamuotojen tuotantoa ja käyttöä sekä vaikuttaa pienimuotoisen puunjalostuksen jalostusarvon kasvuun.

Lisää aiheesta muualla:

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
 
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.7.2013
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.