Toimintopainikkeet

Hevosala suosiossa

Hevoset liittyvät nykyään ihmisten harrastustoimintaan ja vapaa-ajanviettoon. Ne antavat työtä ja toimeentuloa alan osaajille ja yrittäjille sekä monille alaan liittyville toimijoille. Hevostoiminta on kasvanut voimakkaasti 90-luvun puolivälistä lähtien. Palveluja tuottavat hevosyritykset sijaitsevat enimmäkseen taajamien liepeillä ja niiden läheisellä maaseudulla; ala on kuitenkin kasvanut ympäri Suomen.

Hevosten määrä on yli kaksinkertaistunut 25 vuodessa ja on nyt noin 75 000. Varsinkin ratsuhevosten ja ponien määrät lisääntyvät ja niiden tuonti onkin ollut merkittävää.

Ravit ja ratsastus kiinnostavat

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2010) mukaan ratsastuksen harrastajia on vuosikeskiarvona 144 000. Heistä aikuisia on yli 81 000 ja alle 18-vuotiaita yli 63 000. Neljä vuotta sitten tehdyn tutkimuksen jälkeen uusia harrastajia on tullut 27 000.

Suomi kuuluu Euroopan viiden suurimman ravimaan joukkoon. Vuosittain raveissa käy runsaat 700 000 katsojaa ja aktiivisesti raviurheilua harrastavia arvioidaan olevan noin 50 000. Raviurheilu lähti 90-luvun alun laman jälkeen voimakkaaseen nousuun. Pelivaihdot kasvoivat tasaisesti 2000-luvulla ja palkintotaso nousi merkittävästi. Hevospelien tuotosta takaisin hevostaloudelle palautuva tuotto on koko alalle merkittävä. Tällä hetkellä yleisen taloudellisen tilanteen vaikutukset näkyvät haasteina myös raviurheilussa.

Sata uutta hevosyritystä vuosittain

Hevosyrittäjyysselvitysten perusteella 2000-luvun alkupuolella hevosyrityksiä syntyi vuosittain 100–200. Perustamisvauhti on arvioitu jatkuvan noin 100 yrityksen vuosivauhdilla. Maatalouden murroksessa myös monet maatilat ovat vaihtaneet tuotantosuunnan hevostalouteen.

Hevosyrittäjistä kasvatustoimintaa harjoittavien keski-ikä on korkea, joten sukupolvenvaihdoksiin liittyviin ongelmiin on etsittävä ratkaisuja. Hevosiin liittyvän toiminnan pitää olla kilpailukykyinen tuotantovaihtoehto maatilojen sukupolvenvaihdoksessa. Hevostalouden valinta tai jatkaminen ei saa pudottaa jatkajaa tuki- ja eläkejärjestelmien piiristä.

Hevosala on osa maaseudun elinkeinojen monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Hevoset lähentävät maaseutua ja kaupunkeja toisiinsa. Hevonen kytkee maaseudun kaupunkilaisnuoren jokapäiväiseen elämään.

Maassamme on runsaat 11 000 maatilaa, joilla harjoitetaan hevosiin liittyvää toimintaa. Perinteisintä on hevosten kasvatus, joka luetaan myös perusmaatalouden tuotantosuunnaksi. Kasvatukseen liittyy usein sitä tukevaa ravivalmennusta ja kilpailutoimintaa sekä ratsastuskouluja ja hoitotalleja. Suurin osa ravitalleista on maatiloilla ja maaseudulla.

Hevosiin liittyvä elämys- ja palvelutuotanto on lisääntynyt viime vuosina ja mahdollisuuksia on edelleen, kun ihmisten vapaa-aika ja siihen käytettävä rahamäärä kasvavat. Hevoset liittyvät läheisesti maaseutumatkailuun.

Hevosyritykset tarvitsevat omalta osaltaan palveluita ja tarvikkeita, jotka ovat usein monialaisten maatilojen tai maaseudun pienyritysten tuottamia.

Hevostalous työllistää maatiloja

Ammattimaisten hevostalouden harjoittajien lisäksi hevosharrastajat käyttävät maatilojen tuotteita ja palveluja, joiden kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia maaseutuyrittäjyydelle.

Hevosmäärän kasvu on synnyttänyt uuden tuotantosuunnan eli hevosrehun tuotannon, jossa on edelleen lisäämisen ja monipuolistamisen mahdollisuuksia. Yksi hevonen kuluttaa 1–1,5 hehtaarin pellon tuoton. Nykyisin hevosten rehun tuotantoon tarvitaan yhteensä noin 75 000–112 500 hehtaaria. Laidunnuspalveluille on kysyntää, samoin tallirakentamiseen ja muuhun rakennus-, korjaus- ja huoltotoimintaan liittyy yrittäjyyden mahdollisuuksia.

Hevostalous sopii EU:n tilatukimalliin. Laitumet ja pellot pysyvät tuotantokunnossa ja ympäristöehdot ovat täytettävissä. Hevostilojen pinta-alat ovat yleensä pieniä, joten lannan hyödyntämisessä ne saattavat tarvita yhteistyökumppaneita. Hevosyritysten ja maatilojen välisen verkostojen luominen ja kehittäminen hyödyttää molempia. Verkostoissa voidaan solmia esimerkiksi rehuntuotantosopimuksia, lannanhuoltosopimuksia ja hevosreittejä.


Lisää aiheesta muualla

Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus

hippolis.fi

 

Hevosyritys-sivusto

 

Suomen Hippos ry

hippos.fi

Suomen ratsastajainliitto

ratsastus.fi

 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 27.5.2014
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.