Toimintopainikkeet

Koneyrittäjyys on maatilojen yleisin palveluala

Koneurakointi on suurin yksittäinen maaseutuyrittäjyyden toimiala. Sitä harjoittaa eri muodoissaan lähes 10 000 maaseutuyrittäjää.

Koneyrittäjiä toimii metsä-, maatalous-, turvetuotanto-, puuenergia- ja maanrakennusaloilla. Maaseutuyrittäjät tuottavat myös merkittävän osan teiden kesä- ja talvikunnossapitopalveluista, joista lumenauraus on perinteisin urakointiala.

Maatalousurakointiin keskittyvät koneyrittäjät tekevät maatiloille muun muassa kylvötöitä, säilörehunkorjuuta ja puintia.

Metsässä koneyrittäjien pääasiallinen palvelu on puutavaran hakkuu ja puutavaran kuljetus metsästä. Osa yrityksistä tekee myös maanmuokkausta, joka edistää metsän uudistamista.

Metsänparannusalan koneyrittäjien palveluihin kuuluvat metsäojitus, metsäteiden rakentaminen sekä metsänuudistuksen ojitus-, mätästys- ja laikutustyöt.

Koneyrittäjien tehtäväaluetta turvetuotannossa ovat turvesoiden kunnostaminen sekä turpeen nostoon ja varastointiin liittyvät työt. Turpeentuotannon työkausi ajoittuu pääosin touko-elokuulle. Turpeen lastaus ja kuljetus työllistävät yrittäjiä ympäri vuoden.

Puuenergia-alalla koneyrittäjät tuottavat energiapuun korjuuseen, hakkeiden ja murskeiden tuotantoon sekä toimitukseen liittyviä palveluja. Suurin osa yrittäjistä työskentelee metsähakkeen tuotannossa.

Lisää aiheesta muualla 

Koneyrittäjien liitto

 
Agronet - maatila- ja puutarhayrittäjien tietopalvelut kokoava portaali
 

Viestilehdet Oy

 
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.