Toimintopainikkeet

Puualalla yrittäjiä pilkkeestä puutarhakalusteisiin

Ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian lisäämispotentiaali on kotimaisen puun energiakäytöllä. MTK:n tavoitteena on metsähakkeen ja muiden puupolttoaineiden käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on mahdollista metsähakkeen korjuuta tehostamalla ja metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttöä lisäämällä.

Energiapuun käytön lisääminen ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia, sillä kyse on eri puutavaralajeista. Metsien kasvukunnosta ja ravinnetasapainosta huolehtiminen on energiapuun korjuuta lisättäessä kuitenkin entistä tärkeämpää.

Öljyn korvaaminen lämmityksessä pelleteillä, klapeilla, hakkeella tai maalämmöllä vuoteen 2020 mennessä saa aikaan 400 miljoonan euron vuosimarkkinat ja valtavasti uutta työtä bioenergia-alan yrittäjille.

Pilkekauppiaita on Suomessa noin 2 000. Liikevaihtoa ala kerää arviolta yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Harvalle pilkekauppa on kuitenkaan päätoimista, sillä pilkekaupan osuus yrittäjien liikevaihdosta on alle viidesosa.

Metsä- ja puutuotealalla työpaikkoja on eniten sahateollisuudessa ja huonekalujen valmistuksessa, yhteensä lähes 26 000.

Sahateollisuudessa yritysten määrä on vähentynyt keskittymisen vuoksi. Alle10 000 kuutiota raakapuuta vuosittain sahaavien yritysten määrä on laskenut noin kahteen tuhanteen. Piensahojen raakapuun käyttö ei ole vähentynyt läheskään samassa suhteessa, mikä viestii toiminnan tehostumisesta, vaikka edelleen vain viidesosalle yrittäjistä sahaus on päätoimista.

Puusepänteollisuus on Suomessa kasvanut viime vuosina nopeasti ja työllistää tällä hetkellä yli 16 000 henkeä.

Lisää aiheesta muualla 

Puuinfo.fi -palvelu

  • Tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä ja puusta sekä alan toimijoista ja tuotteista
    www.puuinfo.fi

 
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.